Звітність

Статут КП "Футбольний клуб "Полісся" Житомирської міської ради

Рішення про затвердження фінансового плану КП "Футбольний клуб "Полісся" на 2020 рік

Аудиторський висновок про фінансову звітність КП "Футбольний клуб "Полісся" (станом на 31.12.2019)

Податковий звіт КП "Футбольний клуб "Полісся" за 2019 р.

Податковий звіт КП "Футбольний клуб "Полісся" за 2018 р.

Податковий звіт КП "Футбольний клуб "Полісся" за 2017 р.

Фінансові звіти КП "Футбольний клуб "Полісся" за 2017-2019 р.

Фінансовий та податковий звіт КП "Футбольний клуб "Полісся" за 2016 р.

Фінансовий звіт КП "Футбольний клуб "Полісся" за 2020 р.

Аудиторський висновок про фінансову звітність КП "Футбольний клуб "Полісся" (станом на 31.12.2020)

Інформація про виплати іншим клубам та посередникам КП "Футбольний клуб "Полісся" за 2020 р.

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за 2021 рік

Звіт про фінансові результати за 2021 рік

Звіт про власний капітал за 2021 рік

Баланс за 2021 рік

Звiт про рух грошових коштiв за 2021 рік

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за 2021 рік

Звіт незалежного аудитора

Виплати іншим клубам

Баланс комбінований 2022

Висновок аудитора 2022

Звіт про власний капітал комбінований 2022

Звіт про рух грошових коштів комбінований 2022

Звіт про фінансові результати комбінований 2022

Інформація про суми, виплачені агентам 2022

ГЕНЕРАЛЬНИЙ / ЕКСКЛЮЗИВНИЙ